วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ระบบทางเดินอาหาร หรือ ระบบย่อยอาหาร (อังกฤษ: Alimentary System) เป็นระบบพื้นฐานของร่างกายมนุษย์ในการแปรรูปพลังงานจากอาหาร (พลังงานทางเคมี) เพื่อให้ร่างกายสามารถนำไปใช้ได้ ทั้งนี้จำเป็นต้องมีการย่อยโมเลกุลให้มีขนาดที่เหมาะสมแก่การดูดซึมของร่าง กายซึ่งมีอวัยวะที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. ปาก เป็นอวัยวะที่เป็นด่านแรกในการทำให้อาหารเล็กลงประกอบด้วยอวัยวะที่สำคัญได้แก่
1.1 ฟัน มีจำนวน 2 ชุด คือ ฟันน้ำนมกับฟันแท้ ฟันน้ำนมมีจำนวน 20 ซี่ ส่วนฟันแท้มีทั้งหมด 32 ซี่
1.2 ลิ้น ใช้สำหรับรับรส หวาน ขม เปรี้ยว และใช้สำหรับตวัดอาหาร
1.3 ต่อมน้ำลาย ทำหน้าที่ย่อยอาหารจำพวกแป้งและน้ำตาล
2. หลอดอาหาร ทำหน้าที่ลำเลียงอาหารไปยังกระเพาะอาหาร
3. กระเพาะอาหาร ทำหน้าที่ย่อยอาหารโดยน้ำย่อยจากกระเพาะอาหาร อาหารที่ย่อยคืออาหารจำพวก แป้งและน้ำตาล
4. ลำไส้เล็ก ยาวประมาณ 5-6 เมตร ทำหน้าที่ย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ร่างกาย น้ำจากลำไส้เล็กย่อยอาหารจำพวกโปรตีน
5. ลำไส้ใหญ่ เป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ต่อจากลำไส้เล็กมีหน้าที่ลำเลียงกากอาหารที่เหลือจาก ลำไส้เล็ก ดูดน้ำออกจากกากอาหารแล้วขับกากอาหารออกจากร่างกาย
6. ทวารหนัก ทำหน้าที่ลำเลียงกากอาหารออกจากร่างกาย